“Stel de klantvraag centraal” is een veel gehoorde term op of subtitel van seminars over succesvol ondernemen en groeien met je bedrijf of afdeling. Maar hoe moet je hier als onderaannemer mee omgaan als de meest zichtbare aspecten van jouw product voor jouw directe klant en diens opvolger, “planning en budget” zijn?

21 mar 2019

Patrick IJnsen - directeur Hektec

Als onderaannemer maak je iets wat onderdeel gaat uitmaken van een groter geheel. Bij een funderingsbedrijf is dit in veel gevallen een product waar de rest op moet wachten voordat zij überhaupt kunnen beginnen. En daarbij is jouw product een aanzienlijk deel van het totale budget.

Een zeer belangrijk gedeelte van de klantvraag is tegenwoordig ook de omgeving. Kwaliteit en veiligheid worden hierbij niet meer expliciet genoemd; want als vanzelfsprekend gezien. Dat hoort natuurlijk ook zo te zijn, mits als alle partijen over dezelfde uitgangspunten beschikken en… deze uitgangspunten ook juist zijn.

Over het algemeen hebben de onderaannemers zelf van deze twee laatste onderdelen (kwaliteit en veiligheid) het meeste verstand. De directe klant (hoofdaannemer) en diens opvolger (principaal) laten zich op dit vlak ondersteunen door hun adviseurs.

Het is daarom frappant dat als in het werk een wijziging van de uitgangspunten ontstaat, bijv. omdat de grondcondities anders blijken te zijn of omdat de omgeving minder goed bestand is tegen alle bouwactiviteiten dan voorzien, vervolgens planning en budget vaak worden bevroren en “omgeving, kwaliteit en veiligheid” de knoppen zijn waaraan men wil gaan draaien. Een vreemd fenomeen omdat in beginsel juist deze onderdelen de kern van de klantvraag waren.

Wat er dus feitelijk gebeurt, is dat de klant zelf de (initiële) klantvraag uit het oog lijkt te verliezen en de eerst gekozen werkwijze gaat verwarren met de klantvraag zelf.

Vervolgens ontstaat een discussie tussen onderaannemer en adviseur over wat technisch wel en niet mogelijk is binnen de gegeven planning en budget. De kans is groot dat daarbij op kwaliteit, veiligheid of omgevingsbeïnvloeding wordt ingeleverd.

Een zeer onwenselijke situatie, zo heb ik door de jaren heen geleerd. Temeer, omdat de onderaannemer als deskundige binnen haar vakgebied zeker voor wat betreft de eerste twee onderdelen haar verantwoordelijkheid niet kan overdragen aan de klant of haar adviseur.

Gaat het uiteindelijk toch mis (en die kans is groot!) dan zal een rechter of arbiter in veel gevallen oordelen dat de onderaannemer tegen beter weten in is doorgegaan met iets waarvan hij wist dat dit niet tot het gewenste resultaat zou kunnen gaan leiden.

De (initiële) klantvraag moet daarom dus altijd centraal staan, ook als de uitgangspunten onverhoopt veranderen. Een schone taak voor de (onder)aannemer maar ook voor de klant zelf. 

Bel of mail direct voor een offerte

0299 313056 aanvragen