De DPA paal is een in de grond gevormde grondverdringende schroefpaal.

Dit paalsysteem is trillingsvrij, geluidsvriendelijk en grondverdringend, met slechts beperkt uitkomende boorgrond. Het paalsysteem past daarmee uitstekend tussen een mortelschroef- of buisschroefpaal en de HEKpaal.

De DPA Paal is in veel gevallen een geschikt alternatief

enerzijds voor grondverwijderende palen (zoals mortelschroefpalen), vanwege de hogere draagkracht en de slechts beperkte uitkomende boorgrond; en anderzijds voor volledig grondverdringende palen (zoals de HEKpaal) vanwege de lagere energie die benodigd is om de schroefbuis tot het gewenste niveau in te brengen.

Een boormotor brengt een stalen hulpbuis schroevend op diepte, waarna de wapening en de betonspecie worden aangebracht. Ten slotte wordt de schroefbuis uit de grond getrokken, waarbij de punt in de grond achterblijft.

Het paalsysteem is trillingsvrij en geluidsarm. Daarnaast zijn schoorstanden tot 5:1 mogelijk (voorover 10:1) en kunnen de palen zowel op druk als trek worden belast.

Door registratie van het draaimoment, axiale drukkracht en boortijd, komt informatie beschikbaar over de bodemgesteldheid. Op basis van die gegevens, bepalen we het minimale paalpuntniveau. In de regel maken we gebruik van beton met de kwaliteiten C20/25 en C28/35. De betonsamenstelling is speciaal ontwikkeld voor in de grond gevormde palen.

Om de kwaliteit van iedere DPA Paal te controleren, wordt deze na installatie altijd akoestisch doorgemeten.

 

Toepasbaarheid en alternatieven

Omdat het inschroeven van een DPA paal minder energie kost dan een volledig grondverdringende paal is het mogelijk om grondlagen met een hogere conusweerstand te penetreren (zonder groutinjectie).

Is een volledig grondverdringende paal (maar wel trillingsvrij) gewenst dan kan worden overgeschakeld naar de HEKpaal. Voor gebruik in zeer slappe bodemlagen bestaat ook de mogelijkheid om de HEKpaal uit te voeren als combinatiepaal (met een prefab betonkern) of als HEKbuispaal.

De DPA paal is verder uitermate geschikt om te worden toegepast bij woningbouw, utiliteitsbouw en andere nieuwbouwprojecten waar overlast aan de omgeving beperkt dient te blijven. Ons zusterbedrijf Kuipers Funderingstechnieken maakt de DPA paal. 

Bel of mail direct voor een offerte

0299 313056 aanvragen