Gebr. van ’t Hek is gespecialiseerd in het intrillen van stalen damwand.

Wij hebben daarbij de beschikking over een grote eigen voorraad stalen balken, damwand en buizen, zodat een snelle start van ieder project mogelijk is.

Stalen damwand biedt veel toepassingsmogelijkheden.

Damwand wordt primair gebruikt om een hoogteverschil met de omliggende grond in stand te houden en wordt ondermeer constructief toegepast voor kades, bouwkuipen, tunnels en (meerlaags) parkeergarages, maar ook als hulpwerk voor o.a. leidingtracés, bruggen en kelders.

Damwand kan daarbij in zeer lange lengtes, tot ca. 30 meter, of gesegmenteerd worden aangebracht en zo worden toegepast onder viaducten, in bedrijfsgebouwen en op moeilijk bereikbare locaties.

Damwand is in principe een grond- en geen waterkering. Stalen damwanden zijn derhalve niet waterdicht. Door middel van het aflassen van damwandsloten of het injecteren van een gelmengsel kan de waterdoorlaat van damwanden tot een minimum worden teruggebracht.

Voor iedere installatiemethode (trillen, heien en drukken) beschikken wij
over de meest moderne technieken.

Hierdoor kunt u altijd vertrouwen op een oplossing op maat. Het toepassen van verschillende installatiemethoden op hetzelfde project kan economisch en uitvoeringstechnisch zeer aantrekkelijk zijn.

Om een damwandscherm in een rechte lijn te zetten, worden eerst heigordingen gesteld en vastgezet met kettingen. Vervolgens wordt in de kop van de damwandplank een hijsgat gebrand, waaraan de plank opgehesen kan worden.

Iedere damwandplank wordt door de heibaas in het slot van de voorgaande plank geplaatst. Het trilblok wordt daarna boven de damwandplank gehesen en vastgeklemd op de kop. Hierna wordt de plank de grond ingetrild.

De rechtstand van de damwandplank wordt tijdens het intrillen door de heibaas gecontroleerd. Het damwandscherm wordt tot slot op de definitieve hoogte ingetrild, zodra de gordingen zijn verwijderd.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 313056 aanvragen