De Van 't Hek Groep is totaalaanbieder op het gebied van funderingstechnieken.

Door onze ervaring en onze specialistische kennis zijn wij in staat om te komen tot onconventionele, creatieve en economisch voordelige oplossingen op het gebied van funderingen, bouwkuipen en grondkeringen.

Met gespecialiseerde bedrijven thuis in alle funderingstechnieken

Gebr. van ’t Hek maakt onderdeel uit van de Van ’t Hek Groep, een totaalaanbieder op het gebied van funderingstechnieken. Andere bedrijven onder de vlag van de Van ’t Hek Groep zijn:

Kuipers Funderingstechnieken. Gespecialiseerd in het installeren van vibropalen, mortelschroefpalen en prefab betonpalen, met name gericht op de woningbouw en utiliteitsbouw. www.kuiperslemmer.nl

De Waalpaal. Specialist in het verrichten van funderingsherstel en het installeren van trillingsarme en trillingsvrije paalsystemen, met name in beperkte werkruimte. Het werk voor De Waalpaal begint veelal waar grote funderingsmachines niet meer kunnen of mogen komen. www.dewaalpaal.nl

Van Halteren Infra is een damwandbedrijf gespecialiseerd in werken in hoofdaanneming, met name in oever- en kadewerken. Ontwerp-tot-uitvoering damwandprojecten verzorgen is de kracht van Van Halteren waarbij geïntegreerde contractvormen als UAV-gc met EMVI kwaliteitseisen haar op het lijf geschreven zijn. www.vanhaltereninfra.nl

MBS Kelderbouw biedt zakelijke bouwers en particuliere opdrachtgevers innovatieve ruimtelijke ondergrondse oplossingen. Gespecialiseerd in het leveren van betonkelders op maat, variërend van prefab woonhuiskelders onder nieuwbouw en ondergrondse uitbreidingen van bestaande woningen tot grote parkeergarages onder appartementencomplexen in de binnenstad. Het gehele bouwtraject wordt verzorgd! www.kelderbouw.nl 

Eigen ingenieursbureau en internationaal actief

Hektec. Een ingenieursbureau dat praktische oplossingen biedt op het gebied van geo- en funderingstechnieken, gespecialiseerd in engineering, monitoring en controle. Hektec is sinds 1996 een zelfstandig ingenieursbureau dat haar diensten verleent aan overheden, projectontwikkelaars, aannemers en funderingsbedrijven. (www.hektec.nl).

Linden Staalbouw is een constructiebedrijf dat al ruim 100 jaar bestaat en zich richt op de fabricage van hulpconstructies en remmingwerken en de reparatie en onderhoud van productiemachines, bruggen en sluizen. (www.lindenstaalbouw.nl).

Vanthek International (www.vanthek.com) voert funderingsprojecten uit over de hele wereld. Sinds 2011 zijn succesvol projecten uitgevoerd in o.a. Suriname, Curaçao, Venezuela, Brazilië, Nigeria, Kenia, Tanzania, Kazachstan en Australië. Hiernaast wordt wereldwijd gespecialiseerd funderingsmaterieel verhandeld, mede via de Piledrivershop (www.piledrivershop.com).

Bel of mail direct voor een offerte

0299 313056 aanvragen