De HEK-combipaal is een in de grond gevormde en 100% grondverdringende schroefpaal

De HEK-combipaal heeft een losse verloren schroefpunt en een prefab betonelement als paalkern.

 

Trillingsvrij en geluidsarm - met een prefab betonelement als kern

Dit beproefde paalsysteem is trillingsvrij en geluidsarm waardoor het uitermate geschikt is als funderingspaal daar waar trillingen en geluidshinder niet acceptabel zijn.  

De vervaardigingswijze van een HEK-combipaal is vrijwel gelijk aan die van een HEKpaal, maar in plaats van een wapeningskorf en betonspecie, wordt een prefab betonelement ingehangen. Dit prefab element vormt het constructieve deel van de paalschacht en is dus van aantoonbare kwaliteit.  

Dit paalsysteem is hierdoor met name geschikt voor gebruik in zeer slappe bodemlagen. Het prefab betonelement kan worden voorzien van voorspanning, kopwapening en eventueel ribbels voor de verbinding met een betonvloer.

Installatiemethode en technische informatie

Na het plaatsen van het prefab element wordt de hulpbuis over tenminste de hoogte van de draagkrachtige zandlaag met inachtneming van de uitstromingsoverhoogte gevuld met zand-cement-grout met de vereiste betonsterkteklasse.

Hierna wordt de hulpbuis tot maaiveldniveau gevuld met water om grondwaterstroming tijdens het oscillerend trekken van de buis te voorkomen.  

Om zandlagen met een hoge conusweerstand te penetreren, kan groutsmering worden toegepast. Dit verlaagt de wrijving tijdens het schroeven en de groutfilm vormt in de draagkrachtige zandlaag een mixed-in-place mortelomhulling. Als gevolg van deze toename in diameter neemt het trek- en draagvermogen van de paal toe.  

In tegenstelling tot een gewone grondverdringende schroefpaal is de HEK-combipaal zeer geschikt voor het werken vanaf het water. Ook het afwerken van de paalkop onder het werkniveau zonder de nadelen van een overlengte is een voordeel van de combinatiepaal. Ook als er een zeer hoog trekdraagvermogen wordt gevraagd is een schroef-combi-paal een goed alternatief.  

Bel of mail direct voor een offerte

0299 313056 aanvragen