Gebr. van ’t Hek vervaardigt de ankerpaal (type GEWI) en de HEK-schroefinjectiepaal.

Deze twee paalsystemen zijn met name geschikt om hoge trekbelastingen op te nemen en kunnen hierdoor goed worden toegepast ten behoeve van de verankering van keldervloeren en onderwaterbeton.

Verankeren van keldervloeren en onderwaterbeton

De ankerpaal (type GEWI) is een paalsysteem dat bestaat uit een stalen staaf en een groutlichaam. Het systeem is met name geschikt om trekbelastingen op te nemen.

Deze paal kan daarom goed worden toegepast ten behoeve van de verankering van keldervloeren en onderwaterbeton.

Een ankerpaal (type GEWI) wordt door Gebr. van ’t Hek trillingsarm en grondverdringend aangebracht met een hoogfrequent variabel trilblok. Daardoor is het paalsysteem ook toepasbaar in binnenstedelijk gebied. Door de wijze van installeren is het mogelijk om deze paal veel sneller te installeren dan conventionele ankerpalen

De HEK-schroefinjectiepaal is een ankerpaal die trillingsvrij en geluidsarm wordt geïnstalleerd. Door de wijze van inbrengen en de mogelijkheid om de paal gesegmenteerd uit te voeren, is het mogelijk om met relatief licht materieel te werken. Dit paalsysteem is hierdoor vooral geschikt op bouwprojecten waar trillingen en/of geluidshinder ongewenst zijn en waar groot materieel niet kan komen 

Toepasbaarheid en proefbelastingen

Zowel de HEK-schroefinjectiepaal als de ankerpaal (type GEWI) kunnen door het gebruik van een permanente stalen kernbuis worden toegepast in zeer slappe bodemlagen en in vaste zandlagen.

Beide paalsystemen kunnen worden vervaardigd vanaf de bouwputbodem, maar kunnen ook verdiept worden geïnstalleerd vanaf een hoger gelegen werkniveau. Tevens is het mogelijk om de palen te installeren vanaf het water in (bijvoorbeeld) een reeds ontgraven bouwkuip, vooraf aan het storten van onderwaterbeton.                         

Voor het bepalen van het (trek-)draagvermogen van een GEWI-paal zijn er verschillende rekenmethoden. De mogelijkheid bestaat om ankerpalen te onderwerpen aan een proefbelasting: controleproeven, geschikheidsproeven of bezwijkproeven conform Cur 166 kunnen worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk om het in NEN 6745 1 en 2 gegeven protocol te hanteren.  

Bel of mail direct voor een offerte

0299 313056 aanvragen