Als bij het bespreken van actuele leads voor projecten waar wij een offerte voor uit mogen brengen het woord Bouwteam ter sprake komt, zijn de eerste reacties over het algemeen enthousiast. Op het moment dat we de potentiële klant nog niet zo goed kennen ontstaat er soms wat argwaan (wil men bij ons in de keuken kijken…?).

21 mar 2019

Patrick IJnsen - directeur Hektec

Dit slaat meestal gauw om in gezonde interesse naar wie die nieuwe potentiële klant dan is, wat deze kan en vooral ook met wie we dan aan tafel komen.

Voor ons als onderaannemer betekent dit met zowel onze klant als haar klant aan tafel gaan. Het wisselt of wij dan ook echt onderdeel gaan uitmaken van de overeenkomst die gesloten gaat worden of dat wij ‘in de scope’ van de hoofdaannemer zitten. Dit laatste maakt dat bij het opstellen van het contract met onze klant (de hoofdaannemer) soms toch nog een aantal zaken in verzekerings- en of risicosfeer niet voldoende aandacht hebben gekregen, zodat die ‘gerepareerd’ dienen te worden.

Voor wat betreft de uitvoeringsfase verlopen projecten die middels een Bouwteam tot stand zijn gekomen in onze optiek vaak beter, omdat wij als onderaannemer onze input hebben kunnen geven in de ontwerpfase.

Ik ga hier nu niet verkondigen dat door de inbreng van de praktische kennis van de onderaannemer alles veel beter wordt. Wel ben ik van mening dat door de praktische inbreng risico’s vaak beter in kaart gebracht, en daardoor beter besproken en gemitigeerd, of zelfs geëlimineerd, kunnen worden.

Een seminar over het Bouwteam in 2019 bij een toonaangevend Nederlands Ingenieursbureau deed mij inzien dat het delen van ervaring tijdens dat voortraject juist een middel is om elkaar beter te leren kennen, zodat je elkaar in de uitvoeringsfase beter weet te vinden. Dit was niet zozeer een conclusie die op dit seminar werd getrokken, maar wel wat het reflecteren op ervaring uit het verleden mij op weg naar huis in de auto bracht.

Bij het zeer interessante seminar - waarvan de zaal vol zat en de wachtlijst al net zo vol bleek te zijn - was de vertegenwoordiging uit de (hoofd)aannemerij nog geen 10% van de deelnemers, terwijl zeker 70% van de zaal uit vertegenwoordigers van opdrachtgevers uit de publiek sector bestond. Een gemiste kans voor mijn collega onderaannemers die hier de kans zouden hebben gehad om net als ik kennis te nemen van en te reageren op de twijfel ten aanzien van dit concept, die in ieder geval in de publieke sector nog wijdverbreid is.

De zekerheid over het product dat geleverd gaat worden en de kwaliteit hiervan kan in mijn ogen het beste worden toegelicht door de partij die het onderdeel daadwerkelijk maakt. Net zoals het afstemmen tussen, of optimaliseren van, verschillende onderdelen.

Een twijfel waar de opdrachtgevers in mijn ogen zelf afscheid van dienen te nemen is dat als er dan het gevraagde product van de gewenste kwaliteit wordt opgeleverd binnen tijd en budget, of er dan toch niet teveel betaald is.

Bel of mail direct voor een offerte

0299 313056 aanvragen