Spuiten, Fluideren of Injecteren zoek de verschillen?!?

Patrick IJnsen04 dec 2017

Spuiten, Fluideren of Injecteren, eigenlijk is de opsomming nog veel langer, smeren, koelen, jetgrouten…. De wat ouderen onder u kennen allen de term spuiten is niet toegestaan uit RAW bestekken. Wat maakt nou dat dit een van de meest gekopieerde besteksregels is in ouderwetse RAW bestekken? Spuiten is het wegspoelen van grond onder de de punt van een te installeren funderingselement met behulp van een relatief hoog debiet bij lage druk, door de ontgronding die bij het spuiten ontstaat kan er zich simpelweg ook geen druk opbouwen en net als bij natuurlijke erosie zal het effect steeds groter worden.  De tegenhanger van spuiten is fluideren waarbij het tegenovergestelde gebeurt, het debiet is relatief laag maar de druk zeer hoog. Op deze wijze wordt onder en om een te installeren element een tijdelijke wateroverspanning gecreëerd. Het effect dat een trilbok heeft op de ondergrond wordt op deze wijze versterkt,, er ontstaat drijfzand onder het element waardoor puntweerstand en wrijving verminderen.  In tegenstelling tot spuiten zal fluideren mits op de juiste wijze uitgevoerd geen blijvend effect op de draagkracht hebben

Injecteren heeft betrekking op meerdere technieken, het kan zowel betrekking hebben op het injecteren van grout of kunsthars door injectieslangen of lansen met als doel het vormen van een laag of constructief massief in de bodem om draagkracht of waterremming te creëren, maar ook op het injecteren van grout tijdens het installeren van een funderingselement wat ten alle tijden de draagkracht vergroot maar te meer bij het schroeven van elementen ook de inbrengweerstand verminderd, Daarom wordt het injecteren van grout bij het schroeven van funderingspalen ook wel groutsmering genoemd.

Bij sommige paalsystemen en ankers wordt na het bereiken van de gewenste diepte de dikte van het groutmengsel vergroot en het debiet opgevoerd totdat de druk toeneemt om zo de paal vast te zetten in de ondergrond. Terwijl bij andere paalsystemen de injectie enige decimeters voor het gewenste paalpuntniveau de injectie juist gestaakt wordt teneinde een goede puntdraagkracht te verkrijgen.  

Het laatst genoemde jetgrouten is in deze opsomming een vreemde eend in de bijt. Dit betreft namelijk gene hulpmethode maar is een methode voor het creëren van een verticaal draag  of (water-)kerend element  

Bel of mail direct voor een offerte

0299 313056 aanvragen